Jab-se-dekha-hy-tery-hath-ka-chand,-main-ne-dekha-he-nahi-rat-ka-chand

Jab se dekha hy tery hath ka chand, main ne dekha he nahi rat ka chand

Jab se dekha hy tery hath ka chand,
main ne dekha he nahi rat ka chand

Leave a Reply