Ye-ahd-e-malamat-hy-karo-fikar-saron-ki,-dastar-to-koi-bhi-salamat-nahi-rakhta

Ye ahd e malamat hy karo fikar saron ki, dastar to koi bhi salamat nahi rakhta

Ye ahd e malamat hy karo fikar saron ki,
dastar to koi bhi salamat nahi rakhta