Religious Poetry in Urdu with Pictures

Pages: 1 2

Jab tak sajda us k nam pa us kay hazoor rahy tab tak hy   kam khuda say kya yad aya sary ibadat khatm huw

Jab tak sajda us k nam pa us kay hazoor rahy tab tak hy
kam khuda say kya yad aya sary ibadat khatm huw


Masjid to bana di pal bhar main iman ky hararat walon nay, pal dil apna purana papy tha, koi bhi namazi ban na ska

Masjid to bana di pal bhar main iman ky hararat walon nay,
pal dil apna purana papy tha, koi bhi namazi ban na ska


Yu to sayed bhi, mirza bhi ho afghan bhi ho, tum sabhi kuch ho batao to musalman bhi ho

Yu to sayed bhi, mirza bhi ho afghan bhi ho,
tum sabhi kuch ho batao to musalman bhi ho

Pages: 1 2

Leave a Reply