Kahen-tum-aur-kahen-ham-kya-ghazab-hy,-faraq-e-jism-o-jan-dekha-na-jaye

Kahen tum aur kahen ham kya ghazab hy, faraq e jism o jan dekha na jaye

Kahen tum aur kahen ham kya ghazab hy,
faraq e jism o jan dekha na jaye